Vintage kimono, good condition. Small holes in the lining.

Mitake: 147cm

Yuki: 60cm

Sleeve drop: 45cm

VINTAGE kimono

€40.00Price